ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайт за онлайн обяви www. abv - obiavi .com

 Моля, прочетете този документ внимателно. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които V-MAX Инженеринг ЕООД, наричан за кратко ТЪРГОВЕЦ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством сайт за онлайн обяви www. abv - obiavi .com (за краткост наричан в текста Сайт). Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “ Регистрацията”, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия за ползване на сайт за онлайн обяви www. abv - obiavi .com.

Ако не приемате Условията, посочени тук, моля прекратете незабавно използването на Сайта! Използването на Услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с тези Условия.

Във връзка с предоставяните Услуги HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни, с която можете да се запознаете тук . Политиката за защита на личните данни е неразделна част от тези Условия.

Информация за Администратора

Ви-Макс Инженеринг ЕООД – е Администратор на Вашите лични данни и е дружество регистирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 205242867 , със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София бул. З.Стоянов.

Ви-Макс Инженеринг ЕООД (наричан по-долу „Администратор“ или „Дружество“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

Информация за контакт с отговорник по защита на данните

Наименование: Ви-Макс Инженеринг ЕООД

ЕИК: 205242867 ,

Седалище и адрес на управление: гр. София бул. З. Стоянов.

телефон: 088 78 78 475,

електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

онлайн магазин : http://www.abv-obiavi.com/

 

Информация относно компетентния надзорен орган по защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Телефон: 02 915 3 518

уебсайт: www.cpdp.bg

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Раздел I . Регистрация

I .1. За публикуване на обяви в Сайта, е необходима регистрация. Регистрацията е безплатна.

I .2. Ние предоставяме чрез сайта HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ и мобилната му версия безплатни услуги за публикуване на безплатни онлайн обяви. Услугите включват, без да се ограничават до възможности за търсене, разглеждане, получаване и публикуване на обяви и информация за публикувани обяви.

I .3. Посещавайки и използвайки HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ Вие приемате да спазвате настоящите Условия.

I .4. Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте способен да сключите договор. Сайтът HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ се освобождава и не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст.

I .5. Регистрация се извършва лично, като не се допуска регистрацията от името на други лица. При регистрация на физическо лице се изисква информация като: име, мобилен телефон, имейл и друга информация, посочена в регистрационната форма. Ние използваме тези данни само по начина, разписан в Политика за защита на личните данни ( http://www.abv-obiavi.com/политика-за-защита-на-лични-данни ).

I .6. Регистрацията на фирмен акаунт се извършва от лице, което декларира, че е оторизирано да представлява фирмата, включително да приеме тези Условия за ползване на сайта и да извършва действия, свързани с и от името на фирмата. При регистрация на фирма се изискват име на фирма, ЕИК, материално отговорно лице за контакт, телефони за връзка, адрес и друга информация, изискуема в регистрационната форма. Ние използваме личните данни, част от тази информация, само по начина, разписан в Политика за защита на личните данни ( http://www.abv-obiavi.com/политика-за-защита-на-лични-данни ). HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ си запазва правото да изиска представянето на допълнителни документи, включително подписани (саморъчно или с електронен подпис), за допълнителна идентификация при активирането на акаунта или по всяко време след това при възникване на съмнения за точността и пълнотата на предоставените данни.

I .7. Потребителя е длъжен да предоставяте верни и пълни данни при регистрация. При неверни, неактуални или неточни данни се задължава незабавно да ги коригира и да прекрати ползването на Услугите на онлайн сайта за обяви , до момента в който не октулизира данните си.

I .8. Потребителя отговаря за всички действия, извършени чрез регистрирания акаунт и се задължава незабавно да уведоми HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

 

Раздел II ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

II .1 Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на УЕБСАЙТ ЗА ОНЛАЙН БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, наличните бази данни, както и всяка информация, която е качена на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на УЕБСАЙТ ЗА ОНЛАЙН БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на УЕБСАЙТ ЗА ОНЛАЙН БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

II .2 Търговски марки (нерегистрирани или регистрирани), които са публикувани в уеб сайта, са защитени от приложимото право. Нищо в тези Общи условия не трябва да се счита като разрешение за предоставяне на право на ползване на търговската марка УЕБСАЙТ ЗА ОНЛАЙН БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM.

II .3 Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

II .4 При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната точка, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на УЕБСАЙТ ЗА ОНЛАЙН БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM, HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

II .5 Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от УЕБСАЙТ ЗА ОНЛАЙН БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

II .6 Потребителят се задължава да уведомява незабавно УЕБСАЙТ ЗА ОНЛАЙН БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM за всеки случай на извършено или открито нарушение;

II .7 УЕБСАЙТ ЗА ОНЛАЙН БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на УЕБСАЙТ ЗА ОНЛАЙН БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM върху съдържащите се на уебсайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.

II .8 Всички права, които не са изрично дадени, са запазени от УЕБСАЙТ ЗА ОНЛАЙН БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM.

 

Раздел III . Сключване на договор

III .1. С натискането на бутона "Регистрация" Вие или Вие и фирмата, която предствавлявате, извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при тези Условия за ползване на сайта за електронни обяви и се задължавате да ги спазвате.

III . 2 . Вие приемате, че електронните изявления към HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ и електронните изявления от HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис, имащ силата на саморъчен подпис.

III . 3 . Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги с приемането на тези Условия Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ в електронна форма във връзка с настоящия Договор и Услугите в Сайта.

Раздел IV . Ползване на услугите и съдържанието в Сайта за безплатни обяви

IV .1. Потредителя се задължава да използва сайта за безплатни обяви в съответствие с настоящите Условия, допълнителните условия и насоки, приложими за отделните Услуги, публикувани на съответните страници в Сайта, и действащото Българско законодателство.

IV .2. HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ не поема отговорност да контролира съдържанието на обявите и не е посредник при взаимоотношенията между ползващите Сайта за онлайн обяви. Потребителя приема, че HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ не гарантира и не може да гарантира самоличността на потребителите, с които е възможно да се създадат взаимоотношения. В случай, че потребител не спазва договорени условия и/или негови действия не са в съответствие със закона, е необходимо да уведомите компетентните държавни органи.

IV .3. Ползването на услугата е на Ваш собствен риск и отговорност.

 

Раздел V Публикуване на обяви

V .1. Потребителя поема пълната отговорност за публикуваните от него обяви и информация в Сайта, като се задължава те да бъдат точни, верни и пълни. Сайтът HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ не носи отговорност за публикуваните обяви от потребители.

V .2. Потребителя е здлъжен да актуализира информацията за публикуваните от него обяви . В случай на възникнала промяна да коригира обявата или отстрани обявата ако счита, че вече не е актуална или или отстрани/изтрие обявата по друга причина.

V .3. Потребителя се задължава да не публикува повече от една обява със еднакъв или сходун текст в разлчни категории,

V .4. Потребителя се задължава да не публикува обяви с подвеждащо съдържание или с цел, различна от предназначението на сайта, обяви с импулсни или чужди телефонни номера.

V .5. Потребителя се задължава да не допуска качването на самостоятелни лога и други изображения, несвързани с обявата.

V .6. Забранено е да се публикуват линкове, препратки и/или лога на други сайтове.

V .7. Потребителя се задължава да не публикува съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.

V .8. С приемане на условията за ползване на сайт за онлайн обяви HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ , Потребителя гарантира, че имате право да използва всяко съдържание, което публикува в Сайта или изпраща на други лица посредством Сайта, както и че то не противоречи на тези Условия или на закона. В случай че това не е така, Потребителя носи пълна финансова и юридическа отговорност за всички вреди, които произтекат от това за HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ или за трети лица.

V .9. HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ запазва правото си да отстрани или поиска редактиране на обяви/елементи на обяви или друго публикувано от Вас съдържание, неотговарящо на настоящите Условия за използавен на сайта или съпътствуващи документи като Закон за защита на личните данни и др..

 

Раздел VI Условия за прекратяване на услугата:

VI .1. при нелоялно поведение от страна на потребител (напр. публикуване на неверни или подвеждащи обяви; препращане към конкурентни сайтове и др.);

VI .2. при установяване на извършване на аналогични на извършваните чрез настоящия Сайт дейности;

VI .3. при установяване или подозрения за нарушаване на тези Условия или на закона.

VI .4. при установяване или подозрения за нарушаване на Закон за защита на личните данни или Европейски закони или директиви.

Раздел VII Условия за прекратяване на регистриран потребителски профил

VII .1. по всяко време, със заявка от Ваша страна ;

VII .2. при дълъг период на неизползване на потребителски профил , повече от 2 години;

VII .3. при нарушаване на Условия за използване на сайта , на други условия, предвидени в сайта или в закона;

VII .4. в други случаи, по преценка на HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/, с предварително предизвестие.

Раздел VIII ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ И УСЛУГИ

 

Забранено е публикуването на обяви в сайта HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ , които съдържат или се отнасят до една или повече от изброените по-долу категории:

•  Стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или са в разрез с добрите нрави, включително фалшиви продукти, маркирани по начин, който може да заблуди клиентите относно техния произход, количество, качество, съставки, производствен метод, полезност, приложимост, ремонт, поддръжка или други техни съществени характеристики.

•  Артикули със съдържание, призоваващо към разпространяване на насилие или омраза на каквато и да е основа.

•  Материали със съдържание, което накърнява доброто име на трети лица.

•  Снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание (с изключение на Категорията +18)

•  Цигари, тютюн и тютюневи изделия, електронни цигари и консумативи, алкохолни напитки. Във връзка с промените в чл.99 ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове се забранява публикуването на обяви и съобщения в платформата, чрез които се предлагат за продажба алкохолни напитки, тютюн, тютюневи изделия, ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, както и отпадъци от тютюн.

•  Опасни химически субстанции, които застрашават живота, здравето на човека или околната среда (например сярна киселина, карбид).

•  Лекарствени средства.

•  Артикули с порнографско съдържание.

•  Психотропни субстанции и упойващи средства, включително наркотици и всякакви други субстанции, използвани за техни заместители, независимо от това дали притежанието и търговията на такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона.

•  Музика, филми, софтуер и други стоки или материали, които нарушават авторски права или други права на интелектуална собственост.

•  Експлозиви и пиротехнически материали (в това число фойерверки, ракети и др.).

•  Огнестрелни оръжия (както и частите за такива оръжия) и муниции, чието притежание или търговия изискват притежаването на надлежно разрешително.

•  Рибарски инструменти и приспособления, чието притежание е ограничено от закона.

•  Човешки и животински тъкани и органи, с изключение на човешка коса и продукти от животинска кожа, козина, пера, рогове и други, при положение, че не са забранени за продажба от закона.

•  Магистърски и бакалавърски теми, дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид, както и услуги свързани с писането на такива работи.

•  Дипломи за завършено образование или курсове.

•  Ясновидство и гадателство.

•  Обяви за работа през интернет, както и всички видове афилиeйт маркетинг програми.

•  Предлагане и изкупуване на всякакви вземания.

•  Обява за отпускане на кредит, освен ако лицето не е регистрирано от Българска народна банка като финансова институция. В заглавието и описанието на обявата трябва да е посочено недвусмислено на коя кредитна институция е представител авторът на обявата, който следва да изпрати до Администратора при поискване копие на документ, легитимиращ го като неин представител.

•  Услуги и стоки, свързани с участието в т.нар. "финансови пирамиди" или финансови структури, организиране на базата на привличане на нови членове, където основният или единствен източник на приходи е входната такса, платена от тях.

•  Системи за инвестиране на фондовата борса и системи за числови игри и букмейкърски залагания, както и услуги, свързани със съдействие за присъединяване към такива игри или залагания.

•  Акции в дружества, дялове, облигации и други ценни книжа, пасиви, дялово участие в инвестиционни фондове, полици и застрахователни продукти, както и всички други финансови инструменти, предлагани като форма на инвестиране на средства, с изключение на ценни книжа в материална форма, които имат колекционерска стойност.

•  Регистрационни талони и регистрационни номера за МПС, предлагани без превозните средства, за които се отнасят.

•  Лични данни или списъци с адреси на електронна поща.

•  Каталози за поръчка по пощата и за директни продажби, които се използват за поръчка на стоки, освен остарели каталози с колекционерска стойност.

•  Празни гаранционни карти (непопълнени).

•  Софтуер, съдържащ компютърни вируси или други вредни елементи.

•  Софтуер под лиценз "Не е предназначен за продажба", в тестове, безплатен софтуер, условно безплатни програмни продукти, версии на софтуер, който не се поддържа.

•  Софтуер и услуги, които позволяват събирането на информация от компютърни потребители без тяхното знание.

•  Софтуер за премахване или инсталиране на заключвания на SIM карта на мобилни телефони, както и информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания.

•  Софтуер и устройства, използвани за премахване на блокирания и пароли от персонални компютри и лаптопи, твърди дискове и други информационни носители, както и авто-радиа заедно с информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания.

•  Софтуер, позволяващ генерирането на адреси за електронна поща от уеб страници или позволяващ изпращането на съобщения в големи мащаби до потребители на интернет услуги или услуги за моментални съобщения и др., които не са заявили изрично своето желание за получаването им.

•  Активационни кодове, CD-ключове, регистрационни номера, предлагани без оригиналния носител, към който се отнасят.

•  Указания или адреси (връзки) и FTP сървъри, които съдържат информация или подпомагат: а) създаването или придобиването на експлозиви, които нарушават приложимото право, и чието притежание е забранено; б) нарушаването на разпоредбите на приложимото право.

•  Профили за моментални съобщения в Интернет (например Skype).

•  Безплатни профили за електронна поща (адреси за електронна поща).

•  Настройки за профил на свободна интернет платформа или покани за използване на такива услуги или за създаването на профил там.

•  Профили в програми за поощряване на постоянните клиенти и услуги, свързани с такива програми.

•  Автомобилни обслужващи програми (като EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP и др.).

•  Билети за каквито и да събития, включително, но не само за концерти и спортни състезания, които се продават над номиналната стойност, посочена в самия билет или на които не е приложена снимка към обявата. Билети, на които няма обявена номинална стойност могат да се продават, само ако Потребителят представи доказателство за цената на съответния тип билет и го продава на нея или на по-ниска цена и приложи снимка на този билет.

•  Свастики, нацистки символи

•  Обяви за продажба на животни от бизнес потребители ако в обявата изрично не е е посочен номер на лиценз на животновъдния обект в ОДБХ.

•  Промоционални артикули, тестери на продукти, които не са предназначени за продажба или размяна.

•  SIM карти за мобилни телефони

•  Продажба на акаунти в платформи за видеоигри

•  Предлагане на услуги за отключване на мобилни телефони, мобилни устройства, лаптопи, премахване на iCloud и други подобни.

•  Забранява се предлагането на артикули и/или услуги от настоящия списък като подарък самостоятелно или заедно с други продукти или услуги.

•  Забранява се продажбата на монети и банкноти в обращение.

•  Забранява се продажбата на кожи от кучета и котки.

Раздел IX Промени в общите услвия

IX .1. Администраторът си запазва правото да прави промени в общите условия, да приема и публикува актуализирана или нова версия на общите условия. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.

IX .2. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на общите условия при използване на сайта HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ . Всяко използване на сайта HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на общите условия.

IX .3. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на общите условия, същият не следва да използва сайта HTTP://WWW.ABV-OBIAVI.COM/ по какъвто и да е начин.

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Преди да станете потребител на нашия електронен сайт за онлайн обяви http://www.abv-obiavi.com или наш клиент, трябва да се запознаете подробно с нашата „Политика за защита на личните данни“.

Искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде открит и прозрачен за Вас. За това, с настоящата „Политика за защита на личните данни“ искаме да Ви информираме за всички аспекти на това как и защо Ви-Макс Инженеринг ЕООД събира и обработва Ваши лични данни и правата, които имате във връзка с това. В случай на въпроси, моля свържете се с нас.

Информация за Администратора

Ви-Макс Инженеринг ЕООД – е Администратор на Вашите лични данни и е дружество регистирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 205242867 , със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София бул. З.Стоянов.

Ви-Макс Инженеринг ЕООД (наричан по-долу „Администратор“ или „Дружество“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

Информация за контакт с отговорник по защита на данните

Наименование: Ви-Макс Инженеринг ЕООД

ЕИК: 205242867 ,

Седалище и адрес на управление: гр. София бул. З. Стоянов.

телефон: 088 78 78 475,

електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

онлайн магазин : http://www.abv-obiavi.com/

 

Информация относно компетентния надзорен орган по защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Телефон: 02 915 3 518

уебсайт: www.cpdp.bg

Информация за работата ни с данни

 

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Събираме и обработваме Ваши лични данни с цел да можем да Ви предоставяме услугите, които предлагаме. Стремим се непрекъснато да подобряваме нашето обслужване на всички нива и да създаваме максимално удобство на всички наши потребители и клиенти. С оглед на това, сме изградили договорни партньорства и механизми, с които да задоволим в максимална степен всички Ваши потребности при използване на услугите на нашия електронен сайт за онлайн обяви и гарантиране на сигурността. При събиране и обработване на Вашите лични данни спазваме принцип за свеждане до необходимия минимум за постигане на конкретните цели и извършване на конкретните услуги. Това са данните, които Вие ни предоставяте при регистрация в електронен сайт за онлайн обяви. Информацията постъпва при нас и при употреба на функционалностите на сайта и посредством бисквитки (cookies) (виж Политиката за бисквитки ). Не събираме, нито обработваме определените като чувствителни данни, по смисъла на от Общия регламент за защита на личните данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Личните данни, които събираме са от лицата, за които се отнасят. Не събираме данни за малолетни и непълнолетни лица. Не извършваме автоматизирано вземане на решения с Лични данни.

 

Сигурността на данните, които ни поверявате, е много важна за нас. Обработването на Вашите данни е свързано с нуждите за изпълнение на конкретните услуги, договорите и дейностите с оглед на нашия легитимен интерес. Събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

 

Как и защо използваме личните Ви данни

Събираме и обработваме Ваши лични данни във връзка с използването на нашия електронен сайт за онлайн обяви http://www.abv-obiavi.com/, услугите, които предлагаме и договорите, които сключвате с нас на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

 

Използваме данните, които ни предоставяте за:

• да обработваме Вашите поръчки за реклама;

• да държим обратна връзка с Вас за статуса на Вашата поръчка за реклама , за потвърждаване на окончателната крайна сума на Вашата покупка;

• да се свързваме с Вас в случай на проблеми около доставката на Вашите поръчки за реклама;

• да коригираме или анулираме Ваши заявки;

• да обслужваме Вашия личен акаунт във http://www.abv-obiavi.com;

• да отговаряме на Ваши запитвания и да Ви информираме за услуги;

• да Ви изпращаме материали с директни маркетингови цели, за които сте дали съгласие - като информационни бюлетини, новини и промоционални предложения;

• да анализираме Вашата активност в сайта, с цел да Ви предоставяме подходящи за интересите Ви оферти и информация;

• да анализираме клиентската Ви история, с цел да Ви предоставяме преференциални услуги и цени;

• да анализираме и подобряваме качеството на услугите, които предлагаме, за да повишаваме удовлетвореността на потребителите;

• да предотвратяваме случаи на злоупотреба или неправилно използване на нашите услуги;

• да Ви изпращаме важни съобщения и известия;

• за счетоводна отчетност;

• за спазване на законови нормативни задължения;

 

Когато обработваме Вашите данни, ние спазваме следните принципи:

• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

• ограничение на целите на обработване;

• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

• точност и актуалност на данните;

• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

Какви са основанията за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Основанията, на които Администраторът събира, обработва и съхранява Ваши лични данни могат да бъдат:

• Изпълнение на задълженията ни като Администратор по договор с Вас;

• Изрично получено съгласие от Вас като клиент или потребител;

• Спазване на законовите задължения, които се прилагат спрямо Администратора;

• За целите на нашия легитимен интерес или на трета страна;

 

За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

Регистрация на клиент в електронен сайт за онлайн обяви и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронен сайт за онлайн обяви за закупуване на услуги за реклама и предоставяне на данни за контакт необходимите за извършване на доставка на закупени услуги за реклама. Услугата е достъпна в значителна степен и чрез опцията „ Бърза поръчка “.

 

С цел изпълнение на услугите по закупени услуги за реклама, както и упражняване от страна на клиента на съответните му права за рекламации, когато е приложимо: събиране и обработване на основни лични данни , които включват Ваши имена и адрес, телефонен номер и електронна поща за установяване на обратна връзка. При поискване на издаване на фактура е необходимо предоставяне и на данни за фактуриране.

 

След получено Ваше съгласие

В определени случаи Ваши лични данни се обработват само след предварителното Ви писмено съгласие или дадено по електронен път, чрез доброволно маркиране на съгласие в чекбокс на сайта ни, за конкретно посочена от нас цел, като например: съгласие да получавате информационни бюлетини и новини, съгласие да получавате персонализирани оферти и предложения, съгласие за участие в анкети и др. Когато давате такова съгласие ние обработваме само необходимата част от съхранените Вашите основни лични данни и данни за потребление, които съответстват на тези нужди. Например – когато дадете съгласие да получавате нюзлетър, Вашите основни лични данни, които ще обработваме с тази конкретна цел, е имейл адресът Ви. Имайте предвид, че веднъж дадени съгласия, в последствие ще имате право и да ги оттегляте.

 

За изпълнение на законови задължения

• Законови задължения във връзка с извършване на продажба от разстояние;

• Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, наложени от нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 и пред други компетентни органи в случай на законови основания;

• Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове;

• Удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

 

С оглед на легитимните ни интереси

С цел защита на нашите легитимни интереси при изпълнение на задълженията ни към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи, както и с оглед на законосъобразността и сигурността при изпълнение на нашите услуги и правата ни като страна по договори.

 

Как събираме и какви Ваши данни обработваме

 

Данни за идентификация, които Вие ни предоставяте при регистриране на акаунт или извършване на поръчка :

• Имена, адрес, телефонен номер за контакт , електронна поща за контакт;

• При издаване на фактура – законосъобразните данни за фактуриране;

• При изискване на други документи е възможно да поискаме и други лични данни

 

Анонимизирани данни

Всеки път, когато потребител отвори нашата уеб страница, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание: Уебстраницата, която Ви е препратила към нас; IP-адрес; Дата и продължителност на достъпа; Количеството на прехвърлените данни; Информация за браузъра и операционната система, които ползвате; "Бисквитки“ /виж Политиката за бисквитки /.

 

Информационният протокол и данните в него се съхраняват заради сигурността на нашите системи, за да може да се идентифицира дадена хакерска атака. Ние не сме в състояние да причисляваме даден протокол към определено лице. Ние не съпоставяме информация от дадена база данни с друга база данни. Данните могат да се използват за статистически цели и анализи.

 

Друга информация, с оглед на легитимните ни интереси:

• Кореспонденция при запитвания, рекламации, жалби и други по електронна поща;

• Клиентската Ви история за направени поръчки, с цел да ви консултираме за дадени характеристики на предлагани от нас продукти или услуги;

• Записи на обаждания от и към отдела ни за работа с клиенти, с цел подобряване на обслужването;

 

Не събираме и не обработваме данни, които разкриват расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние, данни за сексуалния живот, за сексуалната ориентация или данни относно присъди.

 

Как защитаваме Вашите лични данни

 

За да осигурим адекватна защита на данните на нашето дружество и на нашите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данните (Регламент (ЕС) 2016/679), както и най-добрите ни познати практики, подпомагащи процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни. Всички служители на Ви-Макс Инженеринг ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията на отговорните лица. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

 

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, сме наясно, че предаването на информация по интернет не е напълно безопасно. Ние не можем да поемем отговорност за онези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

 

Нашият сайт съдържа линкове към други уеб страници. Указанията за защита на личните данни важат само за нашата уеб страница. Молим да обръщате внимание на информацията за защита на личните данни, която е дадена на чуждите уеб страници. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание. За нелегални, непълни или липсващи указания, както и за вреди, причинени от наличието или неналичието на такава информация, отговорност носи доставчикът на уеб страницата, към която сте били препратени.

 

Колко време съхраняваме Ваши лични данни

 

Обработваме Ваши данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка. Съхраняваме Вашите лични данни , докато имате акаунт или договор с Ви-Макс Инженеринг ЕООД и след това ги изтриваме. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще откликнем на това искане, но е възможно да запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, ако приложимото законодателство или законни интереси го налагат, за срока, за който го изискват. Такава информация са например данните, свързани с извършени плащания на покупки от нас, за които Закона за счетоводството ни задължава за по-дълъг период на съхранение. След заличаване на профила Ви, извършваме необходимите действия за изтриване и унищожаване на всички Ваши данни без ненужно забавяне или да ги анонимизираме (привеждането им във вид, при който не се разкрива Вашата самоличност).

Ако срокът за съхранение на данните Ви следва да бъде удължен, ние Ви уведомяваме.

Съхраняваме личните данни на законните представители на търговските ни партньори за срока на изпълнение на договора, и за спазване на легитимните интереси и на законовите ни задължения, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

По наша преценка можем да предоставим Ваши лични данни за обработка от трети лица, които ще се използват единствено за нуждите на обезпечаването на услугите, които Ви предлагаме и целите, с които сте се съгласили, при спазването на изискванията на (ЕС) 2016/679 (GDPR). Това може да бъде например куриерска компания за целите на извършване на доставка до адрес, като се предоставя Ваше име, адрес на доставка и телефон, или други подозипълнители, с който имаме сключени договори.

Не предоставяме Ваши лични данни за обработка на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети технически и организационни мерки за защита на тези данни, за което третите лица носят отговорност. Не предаваме, продаваме или разменяме Ваши данни за маркетингови цели на трети страни.

Данните, които събираме, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП"). Не извършваме трансфер на ваши данни на трети държави.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене, да разкрием личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители.

 

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на достъп

Имате право да изискате и получите потвърждение дали обработваме Ваши лични данни. Имате право и да получите достъп до данните, свързани с Вас и информацията, отнасяща се до събирането, обработването, разкриването и съхранението на личните Ви данни.

При поискване Администраторът Ви предоставя копие от обработваните Ваши лични данни, като си запазва правото да налага административна такса, в случай на прекомерност на исканията.

Право на оттегляне на дадено съгласие за обработване на личните Ви данни

В случай, че не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани за конкретна или за всички цели, за които сте дали съгласие за обработване, Вие разполагате с правото по всяко време да оттеглите даденото съгласие.

Право на корекция или попълване

В случай, че обработваме непълни, неточни или сгрешени данни, имате право, по всяко време, да нанесете поправки в предоставените от Вас данни във Вашия личен акаунт, както и да се свържете с нас и да поискате ние да нанесем корекциите в съхраняваните от нас данни.

Право на изтриване (Да бъдеш забравен) на личните Ви данни

Вие имате правото да поискате да изтрием цялата или част от събираните, обработвани и съхранявани Ваши лични данни.

Правото може да бъде упражнено ако е налице някое от посочените основания:

• Личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин от Администратора;

• Вие сте оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването им;

• Възразявате срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

• Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

Администраторът не е длъжни да изтрие личните Ви данни, ако ги съхранява и обработва за:

• Спазване на правно задължение, което изисква обработване;

• За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

• В случай, че упражните правото си да бъдете забравени, ние ще изтрием всички Ваши данни, с изключение информацията, която е необходима, за да удостоверим, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено.

Право на ограничаване

Имате право да изискате да ограничим обработването на свързаните с Вас данни.

Администраторът не е длъжен да изтрие личните Ви данни, ако ги съхранява и обработва за:

• Ако вие оспорвате точността на личните данни - за срок, който позволява на Администраторът да провери точността на личните данни;

• Ако обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

• Ако Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

• Ако сте възразили сте срещу обработването - в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Администраторът ще преустанови обработката на Вашите данни и Вашият профил ще бъде „замразен“. По всяко време можете да оттеглите ограничаването и да поискате от Администратора повторно да активира Вашия профил в www.1001avtochasti.com, като за целта му изпратите имейл със свободен текст в смисъл на оттегляне на ограничението на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, които да можете да пренесете към друг администратор.

Право на възражение

Когато обработваме лични данни въз основа на наш легитимен интерес за директен маркетинг чрез профилиране на клиенти, имате право да възразите вашите Лични данни да бъдат обработвани по този начин.

Право на жалба

В случай, че имате неяснота относно приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право и на жалба.

Как можете да упражните правата си

Можете да упражните упоменатите си права във връзка със защитата на Вашите лични данни чрез някои от функционалностите във Вашия профил на сайта ни или като се свържете с нас, за да отправите писмено заявление в свободен текст, в който трябва да бъде ясно формулирано естеството на Вашето искане, както и по недвусмислен начин да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните на:

електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Времето за отговор от наша страна за всички валидни искания е в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече от едно искания. Тогава срокът може да бъде до два месеца.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но като Администратор си запазваме правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Администраторът може да откаже да обработва искания за упражняване на правата за защита на личните данни, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители.

При нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако установим такова нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, освен в случаите когато: сме предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви или ако уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Актуалност и промени на нашата „Политика за защита на личните данни“

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата „Политика за защита на личните данни“.

Тази „Политика за защита на личните данни“ е актуализирана за последен път на 25.05.2018г.