Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение /за цялата страна/

Добави в Наблюдавани
Цена: 350 Лв. 350 Лв.
Публикувана на 22-07-2020 13:17:43

Текст на обявата

Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите:

 

 • ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи. Цена – 400.00 / 650.00 лева
 • СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ - Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността “ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ”. Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. Цена – 650,00 лева
 • СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви Цена – 350,00 / 650.00 лева
 • СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството. Цена – 350,00 / 650.00 лева
 • МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Цена – 350,00 / 650.00 лева
 • ХОТЕЛИЕР”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 350,00 / 650.00 лева
 • АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ Цена – 350,00 / 650.00 лева
 • КАМЕРИЕР”, специалност „ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 300,00 / 650.00 лева
 • РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ” - Цена – 350,00 / 650.00 лева
 • ГОТВАЧ”, специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” - Цена – 350,00 / 650.00 лева
 • СЕРВИТЬОР-БАРМАН”, специалност „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ” - Цена – 350,00 / 650.00 лева
 • ФРИЗЬОР”, специалност “ФРИЗЬОРСТВО” - Цена – 550,00 / 850.00 лева
 • КОЗМЕТИК”, специалност „КОЗМЕТИКА- Цена – 550,00 / 850.00 лева

 

ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ НА ГРУПА!

Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави програми за обучение, съобразени с възможностите на кандидатите. За курсисти без опит по специалността, практиката се провежда в реална работна среда, на работното място или в база на ЦПО.

Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100% оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност. 

 

Завършеното професионално обучение се удостоверява с:

 • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с международна валидност – придобиване на част от професия

или

 • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност – придобиване на степен на професионална квалификация

 

Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация - https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798

 

Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.

 

За контакт и записване телефони: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160

http://cpopartners.bg/

Местоположение

София

Детайли на обявата

Обява ID: 320
Показана: 140
Изтича на: 18-11-2021 13:34:58

VIP Обяви