Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение /за цялата страна/

Добави в Наблюдавани
Цена: 350 Лв. 350 Лв.
Публикувана на 22-07-2020 15:16:13

Текст на обявата

Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите:

 

 • ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „Електрически инсталации“ - След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи. Цена – 400.00 / 650.00 лева
 • СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ - Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността “ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ”. Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. Цена – 650,00 лева
 • СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви, Строително дърводелство. Цена – 350,00 / 650,00 лева
 • ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО”, специалност: Производство на мебели. Цена – 450,00 / 750,00 лева
 • ТЕХНИК - ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО“, специалност: Мебелно производство. Цена – 850,00 лева
 • МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Цена – 350,00 / 650,00 лева
 • МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност „Газова техника - Цена – 450,00 / 750,00 лева
 • ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност „Газова техника“ - Цена – 850,00 лева
 • МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност „Топлотехника“ - Цена – 450,00 / 750,00 лева
 • ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”, специалност “ Топлотехника” - Цена – 850,00 лева
 • ЗАВАРЧИК”, специалност „ЗАВАРЯВАНЕ” - Цена – 400,00 / 600,00 лева

 

ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ НА ГРУПА!

Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ, но с опит по специалността, организираме интензивни, персонални и гъвкави програми за обучение, съобразени с възможностите на кандидатите. За курсисти без опит по специалността практиката се провежда в реална работна среда - на работното място или в база на ЦПО.

 

Завършеното професионално обучение се удостоверява с:

 • ДЪРЖАВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с национална валидност – придобиване на част от професия

или

 • ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност – придобиване на степен на професионална квалификация

или

 • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ по образец 3-116 на МОН с международна валидност

 

Получавате Europass приложение на български, немски или английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация - https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към „БК Консултинг“ ЕООД е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2020121518.

 

Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.

 

За контакт и записване телефони: 02/4835994, 0877361160, 0877380031, 0877380013,

https://cpobk.cpopartners.bg/

Местоположение

София

Детайли на обявата

Обява ID: 319
Показана: 98
Изтича на: 26-06-2021 16:40:13

VIP Обяви